UPSC – યુનિયન જાહેર સેવા કમિશન

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

UPSC કેલેન્ડર
સક્રિય પરીક્ષા
આગામી પરીક્ષાઓ
પાછલા પ્રશ્ન પેપર્સUPSC કાર્યો ભારતના બંધારણની કલમ 320 હેઠળ, કમિશન, આંતરરાજ્ય, સિવિલ સર્વિસીસ અને પોસ્ટમાં ભરતી સંબંધી તમામ 
બાબતો પર સલાહ લેવી જરૂરી છે. બંધારણની કલમ 320 હેઠળ કમિશનના કાર્યો છે:
યુનિયનની સેવાઓની નિમણૂક માટેની પરીક્ષાઓનું સંચાલન કરે.
    ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા પસંદગી દ્વારા સીધી ભરતી.
    પ્રમોશન / પ્રતિનિધિમંડળ / શોષણ પર અધિકારીઓની નિમણૂંક
    સરકારી અંતર્ગત વિવિધ સેવાઓ અને પોસ્ટ્સ માટે ભરતી નિયમોની રચના અને સુધારા.
    જુદીજુદી સિવિલ સર્વિસીસ સંબંધિત શિસ્તકારી કેસો.
    ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કમિશનને સંદર્ભિત કોઈપણ બાબત પર સરકારને સલાહ આપવી.
UPSC વેબ સાઈટ
 

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.