લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને BTPના છોટુભાઈ વસાવાએ કરી મોટી જાહેરાત

SHARE WITH LOVE
 • 709
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  709
  Shares

लोकसभा 2019 के चलते आज छोटुभाई वसावा के निवस्थान पे भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्य्क्ष महेशभाई वसावा सहाब और पार्टी के संयोजक आदरणीय श्री छोटुभाई वसावा सहाब की अध्य्क्षता में मीटिंग हुवी, जिसमे गुजरात मे

वलसाड,बारडोली,भरूच,छोटाउदेपुर,दाहोद,साबरकांठा और अन्य सीटो पे भारतीय ट्राइबल पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और अन्य किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नही किया जाएगा।

आदिवासी क्षेत्रों में अब की बार आदिवासी पार्टी मैदान में आएगी।

इससे आदिवासी किस पार्टीको फायदा होगा?SHARE WITH LOVE
 • 709
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  709
  Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.