પ્રમાણ પત્ર ચકાસતા ભાંડો ફૂટ્યો: આદીજાતિના ખોટા પ્રમાણપત્ર આધારે ૪૧ લોકોએ સરકારી નોકરી મેળવી

SHARE WITH LOVE
 • 728
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  728
  Shares

gujarat samachar 15-12-2019

SHARE WITH LOVE
 • 728
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  728
  Shares