સાંસદ મનસુખ વસાવા ફરી એકવાર ખોટા આદિવાસીઓના પ્રમાણપત્રો રદ્દ કરવાના પ્રશ્ને મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો

SHARE WITH LOVE
 • 110
 • 85
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  195
  Shares

આદિજાતિના ખોટા પ્રમાણપત્રો બિન આદિવાસી સમાજના ખોટા પ્રમાણપત્રો રદ્દ કરવા માટે નિમાયેલ તપાસમાં  થઈ રહેલી વિલંબનીતિ મનસુખ વસાવાએ સવાલો ઉઠાવ્યા.

તપાસ ઝડપી બનાવવા જેમણે ખોટા પ્રમાણપત્રો મેળવનારા RBC સમાજના લોકોના પ્રમાણપત્રો તાત્કાલિક ધોરણે રદકરવાની માંગ કરતા મનસુખ વસાવા.

સાંસદ મનસુખ વસાવા ફરી એકવાર આદિવાસીઓના પ્રશ્ને મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો છે.જેમાં આદિજાતિના ખોટા પ્રમાણપત્રો બિન આદિવાસી સમાજના ખોટા પ્રમાણપત્રો રદ કરવા માટે નિમાયેલ તપાસમાં થઈ રહેલી વિલંબનીતિ મનસુખ વસાવા એ સવાલો ઉઠાવ્યા છે.તેમણે મુખ્યમંત્રી સમક્ષ તપાસ ઝડપી બનાવવાઅને જેમણે ખોટા પ્રમાણપત્રો મેળવનારા RBC સમાજના લોકોના પ્રમાણપત્રો તાત્કાલિક ધોરણે રદકરવાની મનસુખ વસાવા એ માંગ કરી છે.પત્રમાં સાંસદ મનસુખ વસાવાએ જણાવ્યું છે કે ભાજપના નેતૃત્વવાળી સરકારે વિધાનસભામાં આદિજાતિના ખોટા પ્રમાણપત્રો બાબતે બિલ લાવી કાયદો બનાવ્યો, તે આદિજાતિના ખોટા પ્રમાણપત્રો બિન આદિવાસી સમાજના લોકોએ લીધા છે, જે ખોટા પ્રમાણપત્રો રદ કરવા માટે એક સિનિયર નિવૃત જજના નેતૃત્વમાં ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ સમિતિની રચના પણ કરવામાં આવી.આ સમિતિએ સાચા ખોટા પ્રમાણપત્રો ચકાસણી માટેનો આરંભ પણ કર્યો છે, પરંતુ તપાસમાં ખુબ જ વિલંબ થઈ રહ્યો છે, આદિવાસી સમાજના વિવિધ સંગઠનોનું માનવું છું કે આ તપાસ ઝડપથી થાય અને જેને ખોટા પ્રમાણપત્રો મેળવ્યા છે, તેવા RBC સમાજના લોકોના પ્રમાણપત્રો તાત્કાલિક ધોરણે રદ્દ કરવામાં આવે અને તે બાબતનો અહેવાલ તાત્કાલિક ધોરણે ભારત સરકારમાં મોકલવામાં આવે તે માટે મારી તથા ગુજરાતના સમગ્ર આદિવાસી સમાજના લોકોનીલાગણી અને માંગણી છે.આ અંગે આદિજાતિ વિકાસ કલ્યાણ મંત્રી ગણપત વસાવાને પણ પત્ર દ્વારા રજૂઆત કરાતા ખોટા પ્રમણ પત્રોના મામલે ફરી એકવાર રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે.

Source:


SHARE WITH LOVE
 • 110
 • 85
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  195
  Shares