આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી: રમણલાલ પાટકર ની હરિનામ સપ્તાહ કાર્યક્રમ માં વિસેસ ઉપસ્થિતિ : વલસાડ

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Image may contain: 6 people, text

વધુમાં , દામીની મહિલા ફાઉન્ડેસન, દમણ ના સંચાલક શ્રીમતિ સિમ્પલબેન કાટેલા, સુમનબેન પટેલ, સહિત ની આગેવાન બહેનો દ્રારા દમણમા યોજાનાર પ્રથમ સમુહ લગ્ન પ્રસંગ નું આમંત્રણ આપ્યું

Image may contain: 6 people, people sitting, table and indoor

Image may contain: 5 people, people smiling, people standing and wedding

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •