મનસુખ વસાવા: ગરુડેસ્વરમાં આદિવાસીઓની જમીનો પડાવી પાડવા પ્રયાસ

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

sandesh: 19-11-2019

#sardarvallabhbhaipatel #sardarpatel #india #statueofunity #gujarat #nationalunityday #ironman #photography #ironmanofindia #unity #patel #indian #patidar #instagram #sardarpateljayanti #travelphotography #inova #khodaldham #kagvad #khodal #gujarati #savaj #umiya #umiyadham #shiva #shiv #statue #incredibleindia #travel #bhfyp


SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.