મોદી નારાજ, કેવડીયાના કાર્યક્રમથી મંત્રી-ભાજપ ના નેતા ઓને દુર રખાયા કેમ?

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

મોદી નારાજ, કેવડીયાના કાર્યક્રમથી મંત્રી-ભાજપ ના નેતા ઓને દુર રખાયા કેમ?

હકીકત શું? માત્ર પેટા ચુંટણી ના પરિણામ ના કારણે? કે પછી બીજું પણ … કઈ છે કારણ?

Like Us:

Gujarat Samachar 01/11/2019
Gujarat Samachar 01/11/2019

PM Shri Narendra Modi addresses a programme at Statue of Unity in Kevadia #RunForUnity

Posted by BJP Gujarat on Thursday, October 31, 2019

#myadivasi #indigenous #tribal #aboriginal

#tribe#love#art#tomorrowland#culture#community#nature#vinivici#family#freedom#africa#instagood#spiritual#sunsetfestival#peace#tribal#follow#indigenous#hiphop#music#rave#rap#yoga#myadivasi #aboriginal#BJP#NarendraModi #beautiful

Like Us:


SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.