પૂર્વ ક્રિકેટર શેર કરી વિરાટ-શિખર સહિતના સ્ટાર ખેલાડીઓની થ્રૉ બેક તસવીર, જુઓ…..

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  <strong>નવી ઃ</strong> ટીમ ઇન્ડિયાના ્વ આકાશ ચોપડાએ એક જુની તસવીર ટ્વીટર પર શેર કરી છે, જે જબરદસ્ત વાયરલ થઇ રહી છે, આ થ્રૉ બેક તસવીર દિલ્હીની ટીમની છે જે વિજય હજારે ટ્રૉફી દરમિયાન ખેંચવામાં આવી હતી આ તસવીરમાં ટીમ ઇન્ડિયાના કેટલાય સ્ટાર ખેલાડીઓ દેખાઇ રહ્યાં છે

આ તસવીરમાં હાલનીSource link


SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •