સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની વાસ્તવિકતા : PART-1 નશાદપુર ગામના આગેવાન ધનજી ભાઈ તડવી સાથેની વાતચીત.એમના ગામના લોકો અને યુવાઓના વિચારો તેમજ ત્યાંની વાસ્તવિકતા સાંભળો.

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

https://www.facebook.com/mitranshu.gamit/videos/2287037054849052/

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.