સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની વાસ્તવિકતા : PART-2 (share please)ભુમલિયા ગામના નયનાબેન તડવી સાથેની વાતચીત.એમના ગામના લોકોના વિચારો તેમજ ત્યાંની વાસ્તવિકતા સાંભળો.

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

https://www.facebook.com/mitranshu.gamit/videos/2290364181183006/

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.