કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડીન્ડોર એમ.એલ.એ સંત્રામપુર

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


પાર્ટી: ભાજપ
પિતા : મનસુખભાઈ ડીન્ડોર
ઉંમર: 46
સરનામું: ભંડારા, સંતરામપુર, મહિશગર
મતદાર તરીકે નામ નોંધાયેલ: 123-સંતરામપુર (ગુજરાત) મતક્ષેત્ર, ભાગ નં 179 માં સિરિયલ નં. 3 9.
ઇમેઇલ: [email protected]
સંપર્ક નંબર: 9879723794

સ્વયં વ્યવસાય: પ્રોફેસર
જીવનસાથી વ્યવસાય: જોબ

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.