મહેશભાઈ છોટુભાઈ વસાવા એમએલએ ડેડીયાપાડા

SHARE WITH LOVE
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

ડેડીયાપાડા (એસટી) (નર્મદા)

પક્ષ: બી.ટી.પી ભારતીય ટ્રાયબલ પાર્ટી 

પિતા: છોટુભાઈ વસાવા ઉંમર: 43

સરનામું: માલજીપુરા, પોસ્ટ-ધારોલી, તાલુકા-ઝાગડીયા, ભરચ

મતદાર તરીકે નામ: 152 જાગડિયા (ગુજરાત) મતક્ષેત્ર, ભાગ 160 માં સિરિયલ નં 611 ઇમેઇલ: સંપર્ક નંબર: 9879481844

સ્વયં વ્યવસાય: સામાજિક સેવા અને ખેડૂત જીવનસાથી નો

વ્યવસાય: ગૃહ અને ખેડૂત


SHARE WITH LOVE
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.