શ્રી નરેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ એમ.એલ.એ ગણદેવી

SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

પાર્ટી: ભાજપ
પિતા : મગનભાઈ કલ્યાભાઇ પટેલ
ઉંમર: 49
સરનામું: મોજે રૂમાલા, કોળીવાડ, ચિખલી, નવસારી
મતદાર તરીકે નામ નોંધાયેલ: 177-વાંસદા (ગુજરાત) મતવિસ્તાર, ભાગ નં .97 માં સિરિયલ નો 387
ઇમેઇલ: [email protected]
સંપર્ક નંબર: 9978263453, 9427129711


SHARE WITH LOVE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.