પી ડી વસાવા – પ્રેમસિંહભાઈ દેવજીભાઈ વસાવા એમએલએ નર્મદા, MLA પી.ડી.વસાવા

SHARE WITH LOVE
 • 8
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  8
  Shares

MLA પી.ડી.વસાવા

નાંદોદ (એસટી) (નર્મદા)

પક્ષ: INC કોંગ્રેસ 

પિતા: દેવજીભાઈ વસાવા 

ઉંમર: 72

સરનામું: ભોજપુર, હજરપુરા, નાંદોદ, ડિ. નર્મદા

નામ મતદાર તરીકે નોંધાયેલ: 148 નાંદોદ (ગુજરાત) મતદારક્ષેત્ર, ભાગ 105 માં સીરીયલ નં. 30 માં

ઇમેઇલ: [email protected]

સંપર્ક નંબર: 9825040043

વ્યવસાય: ખેડૂત


SHARE WITH LOVE
 • 8
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  8
  Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.