ગાંધીનગર / ગુજરાત સરકારની આદિવાસીજાતિના લાભાર્થીઓ માટે મોટી જાહેરાત, નવા કમિશનની કરાશે રચના

રાજ્યમાં યોજાયેલી કેબિનેટની બેઠક બાદ કેબિનેટ મંત્રી ગણપતસિંહ વસાવા (Ganpatsinh Vasava) એ આદિવાસી જાતિ પ્રમાણપત્રો અંગે મોટી જાહેરાત કરી છે.

Read more

ભરૂચ:જીલ્લા અને ઝગડિયા માં મોટા-મોટા આદિવાસી નેતા તોય ૭૩એએ અને પેસા એક્ટ નું ઉલંઘન!

ભરૂચ જીલ્લા સાંસદ તરીકે શ્રી મનસુખભાઈ ડી વસાવા છે. તેમજ ઝગડિયા માં આદિવાસી ના આદિવાસી માસીન્હા શ્રી છોટુભાઈ વસાવા છે.

Read more