ગાંધીનગર આદિવાસી સત્યાગ્રહ છાવણી જઇ રહેલા ધારાસભ્ય અશ્વિન કોટવાલની અટકાયત કરવામાં આવી

ગાંધીનગર આદિવાસી સત્યાગ્રહ છાવણી જઇ રહેલા ધારાસભ્ય અશ્વિન કોટવાલની અટકાયત કરવામાં આવી ગાંધીનગર સત્યાગ્રહ છાવણીમાં ચાલી રહેલ સાચા આદિવાસી બચાવ

Read more

બિનઆદિવાસીઓને આદિવાસી પ્રમાણપત્ર આપવા સામે ધારાસભ્ય અશ્વિન કોટવાલે CM ને લખ્યો પત્ર

અનુસુચિત જન જાતિના ખોટા પ્રમાણપત્ર ધરાવનારને પોલીસ કોન્સ્ટેબલમાં નિમણુક ન આપવા અને તેઓની સામે પોલીસ કેસ દાખલ કરવા બાબતે ખેડબ્રમ્હા

Read more