ભરૂચ : મનસુખભાઈ વસાવા ની અધ્યક્ષતામાં જિલ્લાની વિકાસકીય યોજનાઓ અંગેની દિશા સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ

૧૩-૦૧-૨૦૨૧ આજ રોજ સંસદ સભ્ય-ભરૂચ લોકસભા મનસુખભાઈ વસાવા ની અધ્યક્ષતામાં જિલ્લા આયોજન ભવન, ભરૂચ ખાતે, ભરૂચ જિલ્લાની વિકાસકીય યોજનાઓ અંગેની

Read more

ભરૂચ : “નલ સે જલ યોજના” જિલ્લાના 7 તાલુકાના 67 ગામોને પીવાનું શુદ્ધ પાણી પહોંચાડાશે

ભરૂચ કલેક્ટર ના અધ્યક્ષસ્થાને જળ અને સ્વચ્છતા સમિતિની બેઠક મળી ભરૂચ ખાતે જિલ્લા જળ અને સ્વછતા સમિતિની બેઠક ભરૂચ જિલ્લા

Read more