નક્સલ હુમલો: કોબરા કમાન્ડોની પત્નીની સરકારને અપીલ, અભિનંદનની જેમ મારા પતિને પણ છોડાવો

કોબરા કમાન્ડો રાજેશ્વર સિંહ સુકમા અથડામણ બાદ ગુમ છે. નક્સલવાદીઓએ દાવો કર્યો છે કે તે અમારા કબજામાં છે. સાથે જ

Read more