દેડિયાપાડા, નાંદોદ, સુરત જિલ્લાના ઉમરપાડા તાલુકામાં કરજણ નદીના પાણી ખેડૂતોને સિંચાઇ માટે આશીર્વાદરૃપ

દેડિયાપાડા, નાંદોદ અને સુરત જિલ્લાના ઉમરપાડા તાલુકાના ખેડૂતો માટે કરજણ નદી સિંચાઈ માટે અને પીવાનાં પાણી માટે આશીર્વાદરૃપ સાબિત થઈ

Read more

નાંદોદ : તાલુકા પંચાયતની છેલ્લી સાધારણ સભા ગ્રામ પંચાયતના હિત માટે તોફાની બની

નાંદોદ તાલુકા પંચાયતની છેલ્લી સાધારણ સભા બની તોફાન બની હતી સત્તાધીશોનું TDO પર ટેન્ડરિંગ કરવા માટે રાજકીય દબાણ : વિપક્ષ

Read more