છોટા ઉદેપુરમાં દિલ્હીના મરકજમાં ગયેલા વૃદ્ધનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ, ગુજરાતમાં આંકડો 111

છોટા ઉદેપુરમાં દિલ્હીના મરકજમાં ગયેલા વૃદ્ધનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. જિલ્લાનો આ પ્રથમ કોરોના પોઝિટિવ કેસ છે. ગુજરાતમાં અત્યાર

Read more