ચીખલી પોલીસ સ્ટેશનમાં બે શંકમંદ આરોપીઓએ કરી આત્મહત્યા, અધિકારીઓ દોડતા થયા

ચીખલી પોલીસ સ્ટેશન માં અત્યંત ચોંકાવનારી એક ઘટના બની છે, જેમાં નવસારીના ઉપરી પોલીસ અધિકારીઓ પણ દોડતા થયા છે. ચીખલી

Read more