આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દૂ પરિષદના અધ્યક્ષ ડો. પ્રવિણ તોગડીયા ભરૂચમાં : આડકતરી રીતે મોદી – શાહને સમર્થન આપી કહ્યું મોદી શાહ આગે બઢો

આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના અધ્યક્ષ ડો.પ્રવિણ તોગડીયાએ ભરૂચની મુલાકાત દરમ્યાન ફોન ટેપિંગ થી લઈ ગૌ હત્યા,લવ જેહાદ અને ધર્માતરણ મુદ્દે નિવેદન

Read more