જામનગર શહેર DYSP એ.પી.જાડેજાની બદલી..

ગઈકાલે પી.આઈ.ની બદલીઓ બાદ આજે DYSP બદલાયા જામનગર જીલ્લા પોલીસવડાનો ચાર્જ એસ.પી.દીપન ભદ્રને સંભાળ્યા બાદ જામનગર જીલ્લામા બાકીની હલચલ પછી

Read more

રાજ્યમાં 8 IPS અધિકારીઓની નિમણૂંક, 15 DySPની બદલી; જાણો કોણ ક્યાં મુકાયું?

ગુજરાત કેડરના 8 IPS અધિકારીઓની તાલીમ પૂર્ણ થયા બાદ તેમને વિભાગીય પોલીસ અધિકારી તરીકે વિવિધ સ્થળોએ નિમણુક કરાયા છે. ઉપરાંત

Read more

ગુજરાત સરકારે ક્લાસ 1 કક્ષાના 84 અધિકારીઓ એકસાથે કરી બદલી; જુઓ કોણ કયા વિભાગમાં મુકાયું?

આ આદેશમાં અધિક સચિવ કે.બી.શાહને માર્ગ મકાન વિભાગમાં મુકાયા છે. જયારે બી.એન.એરડાની નર્મદા નિગમમાં બદલી કરાઈ છે. આર.એમ.છત્રપતિની સ્પીપા અમદાવાદમાં

Read more