પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં જ ભારતીય પેરા એથલિટો સાથે તેમના આવાસ પર મુલાકાત કરી

નવી દિલ્હીઃ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં જ ભારતીય પેરા એથલિટો સાથે તેમના આવાસ પર મુલાકાત કરી હતી. આ દરમિયાન ખેલાડીઓએ

Read more