જામનગર : 15 વર્ષથી ગેરકાયદે જમીન ખેડનારા સસરા-જમાઇ સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો નોંધાયો

ખંભાળીયામાં ‘સબ ભૂમિ ગોપાલકી’ કરનારા સામે કાર્યવાહી શરૂ તંત્ર જાગે તો વધુ લેન્ડ ગ્રેબિંગ પ્રકરણ બહાર આવે ખંભાળીયામાં 1પ વર્ષથી

Read more