રાજ્યમાં 74 પોલીસ અધિકારીઓની બદલીરાજ્યમાં 74 પોલીસ અધિકારીઓની બદલી,અમિત વસાવા DCP, સાઇબર ક્રાઇમ, અમદાવાદ, K N ડામોર DIG, CID ક્રાઈમ, ગાંધીનગર,

રાજ્યમાં IPS અધિકારીઓની બદલીના આદેશ અમદાવાદના નવા CP સંજય શ્રીવાસ્તવ આશિષ ભાટિયાને બનાવાયા હતા રાજ્યના પોલીસવડા અમદાવાદ, સુરત અને વડોદરાને મળ્યા

Read more