મોડાસાની સાર્વજનિક હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટને કોરોના, કેટલા દિવસ રહેશે બંધ? જાણો વિગત

ઓફિસ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટને કોરોના આવતા ૮૦ દર્દીઓને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપી દેવામાં આવી છે. મોડાસાઃ ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસો સતત વધી રહ્યા છે.

Read more