એથ્લિટ હિમા દાસને પોલીસતંત્રમાં મળી આ મહત્વની જવાબદારી, જાણો

એશિયન ગેમ્સ ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ હિમા દાસને આસામ પોલીસમાં પોલીસ નાયબ અધિક્ષક એટલે કે DSPના પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

Read more