સમુદ્ધ એના ગામમાં સ્મશાને પહેલા પૈસા માગતા પરિવારે રસ્તા પર અંતિમ સંસ્કાર કર્યા

પૈસાના કારણે લોહીના સંબંધ પણ પારકા થઈ જાય છે. પૈસો જ લોકો માટે સર્વસ્વ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. પૈસાના

Read more

બારડોલી: સાંસદ સભ્ય શ્રી પ્રભુ વસાવા એ પ્રર્થામિક શાળા ચાલુ રાખવા શિક્ષણ મંત્રી ને લખ્યો પત્ર

બારડોલી: સાંસદ સભ્ય શ્રી પ્રભુ વસાવા એ પ્રર્થામિક શાળા બંધ ન કરવા શિક્ષણ મંત્રી ને લખ્યો પત્ર લખ્યો છે. પત્ર

Read more

Bardoli Election Results 2019

Bardoli 23 PARBHUBHAI NAGARBHAI VASAVA Bharatiya Janata Party 215447 Result Declared 23. Bardoli is a Lok Sabha / Parliamentary constituency

Read more