સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બીલ રદ કરવા આદિવાસીઓની રેલી,નર્મદા કલેકટરને આવેદનપત્ર

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની પ્રવાસનને વિકાસ કરવા માટે ગુજરાત સરકારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પ્રવાસન વિકાસ સત્તામંડળ બીલનો કાયદો લાગુ કર્યો છે.જેનો

Read more