લોકરક્ષક દળની ભરતીમાં આદિવાસીનું બોગસ પ્રમાણપત્ર ચલાવી લેવાશે નહિ: ગણપત વસાવા

– લોકરક્ષક દળમાં ભરતીનો વિવાદ અંગે ગણપત વસાવાની જાહેરાત – બિનઆદિવાસીઓને આદિવાસી તરીકેનું પ્રમાણપત્ર આપવાનું પૂર્વ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરૂના સમયમાં

Read more