છત્તીસગઢ: “નકસલવાદી” ના નામે 15 આદિવાસીઓની એન્કાઉન્ટરની ખબર

છત્તીસગઢ: “નકસલવાદી” ના નામે 15 આદિવાસીઓની એન્કાઉન્ટરની ખબર 6 ઓગસ્ટના રોજ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ દ્વારા અહેવાલ પ્રસિદ્ધ થયો  કે  ઓગસ્ટ 5

Read more