નસવાડીના લિંડા મોડલ સ્કૂલ જતી બસમાં ખીચોખીચ વિદ્યાર્થીઓ ભરાતાં કોરોના સંક્રમણની દહેશત

બોડેલીઃ  નસવાડી તાલુકાના લિંડા મોડલ સ્કૂલ જતી એસ.ટી બસમાં ખીચોખીચ વિદ્યાર્થીઓ ભરાતાં કોરોના સંક્રમણ થવાની દહેશત ઉભી થઈ છે. કોરોના

Read more

Chhota Udaipur (Chhota Udepur): Rathva Gitaben Vajesingbhai MP from BJP

Chhota Udaipur (Chhota Udepur): Rathva Gitaben Vajesingbhai MP from BJP Seventeenth Lok Sabha Members Bioprofile   Father’s Name Shri Karsan

Read more