રાજકોટમાં RTPCR ટેસ્ટના ખોટા ટેસ્ટ રિપોર્ટ અંગે CMએ આપ્યા તાત્કાલિક તપાસના આદેશો

મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ રાજકોટમાં RTPCR ટેસ્ટના ખોટા ટેસ્ટ રિપોર્ટ અંગે પ્રસિદ્ધ થયેલા અખબારી અહેવાલને પગલે રાજકોટ જિલ્લા કલેકટર અને જિલ્લા

Read more