વડોદરામાં વધુ એક કોરોના પોઝિટિવ કેસ, વડોદરામાં કુલ 10, ગુજરાતમાં કુલ 112 પોઝિટિવ કેસ

ગુજરાતમાં કોરોના પોઝિટિવની સંખ્યા 112 પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા નોંધાઈ છે. આજે ભાવનગરમાં બે કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે જ્યારે સુરતમાં એકનું

Read more