અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવશે અમદાવાદ, તેના હસ્તે સર્જાશે આ ઇતિહાસ!

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવશે ભારત અમદાવાદમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સન્માનમાં યોજાશે કાર્યક્રમ વિશ્વના સૌથી મોટા મોટેરા સ્ટેડિયમનું કરી શકે છે

Read more