દેવભૂમિ દ્વારકા: જીલ્લામાં કોરોના પોઝીટીવ – ૨ વ્યક્તિ ૧ દિવસ જ સરકારી ક્વોરેન્ટાઈનમાં હતા.?

દેવભૂમિ દ્વારકા Devbhoomi Dwarka: સાંસદ પુનમબેન માદામ (Poonamben Maadam) જણાવ્યું છે કે “બેટદ્વારકામાં રહેતા બે નાગરીકોને કોરોના પોઝીટીવ આવ્યુ છે,રાજસ્થાન

Read more