ડાંગ : એક્સપ્રેસ સરિતા ગાયકવાડ ની DYSP તરીકે નિમણૂંક

એક્સપ્રેસ તરીકે ઓળખાતી સરિતા ગાયકવાડને રાજ્ય સરકારે પોલીસ વિભાગમાં નિમણૂક આપી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાત સરકારે એશિયન ગેમ્સ-2018ની 4×400

Read more

જામનગર શહેર DYSP એ.પી.જાડેજાની બદલી..

ગઈકાલે પી.આઈ.ની બદલીઓ બાદ આજે DYSP બદલાયા જામનગર જીલ્લા પોલીસવડાનો ચાર્જ એસ.પી.દીપન ભદ્રને સંભાળ્યા બાદ જામનગર જીલ્લામા બાકીની હલચલ પછી

Read more