રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાં ફતેપુરા આવવા રસ્તાઓ પૈકી ત્રણ ઉપર ચેકપોસ્ટ

દાહોદ જિલ્લાના ફતેપુરા તાલુકામાં રાજસ્થાન સરહદ સીલ કરી દેવામાં આવી છે જેમાં પાટવેલ, ઘુઘસ અને બારાનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે

Read more

“मोदी साब ने कैमरे लगवा दिए हैं, जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसका पता चल जाएगा”:रमेश कटारा

मेनका गांधी का एक ‘भाई’ गुजरात में मिला है! उन्होंने ये पूरा बयान गुजराती में दिया. इस बयान को देते

Read more