આદિવાસી માટે શ્રી વિજય રૂપાણી ની ગુજરાત સરકાર શું? ના કામિયાબ અને ભ્રષ્ટાચાર થી ભરેલી?

#NoHopemodiji @narendramodi #IndiaSupportsCAA ગુજરાત સરકારના ભ્રષ્ટાચાર ની કહાની એક આદિવાસી કી જુબાની … હાલની શ્રી વિજય રૂપણી ની ગુજરાત સરકાર

Read more

ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા તાલુકામાં બેફામ બનેલા ખનીજ માફિયાઓની રાજરમત અને સરકાર ના આશીર્વાદ.?

ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા તાલુકામાં આદિવાસી ની જમીનો માં બેફામ બનેલા ખનીજ માફિયાઓની રાજરમત અને સરકાર ના આશીર્વાદ. ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડીયા

Read more

શું કર્યું આદિવાસી સાંસદો એ સમાજ માટે?જાણો

આદિવાસી સમાજના નામ થી જયારે નેતાજી (સમાજના નેતા) સમાજ નો દાખલા અને સમાજના લોકોના વોટ અને સહયોગ લય ને જયારે

Read more

મનસુખભાઈ ડી વસાવા એ લોક્સભામાં આદિવાસી ઓં ના પ્રશ્નો લોકસભામાં ઉપાડ્યા

આજ રોજ લોકસભામાં સંસદ શ્રી મનસુખભાઈ વસાવા ભરૂચે,  આખા દેશના આદિવાસી માટે જરૂરી પ્રશ્નો ઉપાડ્યા છે. મનસુખભાઈ વસાવા આ રીતે

Read more