ગુજકેટની પરીક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ આ રીતે સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકશે હોલ ટિકિટ, જાણો પ્રોસેસ

દેશમાં કોરોના મહામારીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે કોરોનાને કારણે સતત પાછી ઠેલાતી આવી રહેલી ગુજરાત કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ (ગુજકેટ)

Read more