ધારાસભ્ય વડગામની જિલ્લા તંત્રને ચેતવણી : જો વડગામના મોરિયા CHC માં ૨ દિવસમાં ઓકસીજન ના આપ્યો તો હું અચોક્કસ મુદતના ધરણાં ઉપર બેસીશ

૨૧ બેડની વ્યવસ્થા હોવા છતાં, ઓકસીજન ના અભાવે આખું CHC બંધ હાલતમાં : ખાનગી હોસ્પિટલોમાં ઓકસીજન જાય અને સરકારી CHCમાં

Read more

ગાંધીનગર ખાતે ચાલી રહેલા આદિવાસી આંદોલનમાં જીગ્નેશ મેવાણીએ સરકાર સામે ઉચ્ચારી આ ચીમકી

ગુજરાતના આદિવાસી સમાજના લોકો છેલ્લા 12 દિવસથી સરકારની સામે આંદોલન આંદોલન કરી રહ્યા છે. આદિવાસી સમાજના લોકોના અંદોલનને ભાજપ અને

Read more