વલસાડ : કે સી પટેલ આદિવાસી ?કે કેહવાના આદિવાસી?

૨૦૧૪ ની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જીતનારા કે સી પટેલ ને મોદી લહેરનો લાભ મળ્યો અને ૨૦૧૪  માં લોકસભા માં આદિવાસી

Read more

હની ટ્રેપ માં ફસાઇને કે. સી પટેલે વલસાડ ની આદિવાસી બેઠક બદનામ કરી

અનંત પટેલ નો દાવો વલસાડ લોકસભા બેઠકના ચૂંટણી જંગમાં ભાજપ દ્વારા વર્તમાન સાંસદ ડોક્ટર કે સી પટેલ ને ઉમેદવાર જાહેર

Read more