પોલીસ તમારી ફરીયાદ લખવાની ના પાડે તો તેને બે વર્ષની સજા થઈ શકે છે, ભારતીય દંડ સંહિતા કલમ – ૧૬૬ મુજબ

કોઈપણ ઘટના – ગુનો બને અને પોલીસ સ્ટેશને અધિકારી પાસે ફરીયાદ લખાવવા જાઓ ત્યારે પોલીસ અધિકારીઓ નાગરિકોની ‘પ્રથમ માહિતી’ એટલે

Read more

શુ છે SC-ST એટ્રોસીટી એક્ટ કાયદો? એટ્રોસીટીમાં જામીન કેમ ન મળે? જાણો એટ્રોસિટી કાયદાને.

આદીવાસીઓ ( Adivasi ) અને દલિતો ( Dalit ) ઉપર અત્યાચારની ઘટનાઓ વિશે કોઈ અજાણ નથી. રોજેરોજ છાપામાં આદીવાસીઓ અને

Read more

73AA ૭૩ એએ આદિવાસીની જમીનનો કબજો ત્રાહિત ઈસમો પાસેથી પરત અપાવવાની સત્તા મહેસૂલી અધિકારીઓની છે

73AA ( ૭૩ એએ ) આદિવાસીની જમીનનો કબજો ત્રાહિત ઈસમો પાસેથી પરત અપાવવાની સત્તા મહેસૂલી અધિકારીઓની છે આદિવાસી કબજેદારોએ ધારણ

Read more