વિતરણ / સીંગવડ તાલુકામાં 66 લાખના ખર્ચે 22 પંચાયતમાં ટેન્કરો આપ્યા

સીંગવડ. તાલુકાની કુલ 42 ગ્રામ પંચાયતની જનતાને પીવા લાયક પાણી મળે તેવા હેતુથી દાહોદના સાંસદ જસવંતસિંહ ભાભોર અને લીમખેડાના ધારાસભ્ય શૈલેશભાઈ

Read more

શ્રી શૈલેશભાઈ ભાભોર એમ.એલ.એ લીમખેડા Shailesh Bhabhor MLA Limkheda

Sailesh Bhabhor શૈલેષભાઈ ભાભોર તાલુકો:લીમખેડા પાર્ટી: ભાજપ પિતા : સુમનભાઈ ઉંમર: 37 સરનામું: દાસ, તા. સિંગવાડ, જિ. દાહોદ મતદાર તરીકે

Read more