ભરૂચના BJP ના સાંસદ મનસુખ વસાવા દારુ બાબતે શું..! સાચું બોલી ગયા?

ગુજરાતમાં દારુબંધીના કાયદાનું ચૂસ્તપણે અમલ કરવામાં આવે છે, તેવી વાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે અને બીજી તરફ દારુના

Read more

मनसुखभाई डी वसावा: भरूच सांसद ने सिचाय, फसल जेसे किसानो के मुद्देको लोक सभामे उठाया

Mansukh Vasava, Mansukh Vasava news, Mansukh Vasava latest news, Mansukh Vasava biography, Mansukh Vasava photos, Mansukh Vasava videos, Mansukh Vasava

Read more

भरूच: सांसद मनसुख वसावा का देस के आदिवासी युवानो एवम सभी को संदेश

भरूच: सांसद मनसुख वसावा (Mansukh Vasava) का देस के सभी आदिवासी एवम सभी युवानो को संदेश आगे आये और लोगोके

Read more