કોરોના મહામારી / સાંસદ પ્રભુ વસાવાએ સમીક્ષા બેઠક યોજી

વ્યારા. તાપી જિલ્લામાં કોરોનાના સંક્રમણને અટકાવવા સાંસદ  પ્રભુભાઈ વસાવાએ આયુસ મંત્રાલયના દિશાનિર્દેશ અનુસાર જિલ્લામાં રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા વધારવા આયુર્વેદિક ઉકાળા સહિત,

Read more

બારડોલી: સાંસદ સભ્ય શ્રી પ્રભુ વસાવા એ પ્રર્થામિક શાળા ચાલુ રાખવા શિક્ષણ મંત્રી ને લખ્યો પત્ર

બારડોલી: સાંસદ સભ્ય શ્રી પ્રભુ વસાવા એ પ્રર્થામિક શાળા બંધ ન કરવા શિક્ષણ મંત્રી ને લખ્યો પત્ર લખ્યો છે. પત્ર

Read more

શ્રી પ્રભુભાઈ વસાવા બારડોલી સાંસદ – Prabhu Vasava Bardoli Member of Parliament MP

Prabhu Vasava Member of Parliament MP Bardoli Guarat શ્રી પ્રભુભાઈ વસાવા ( Prabhu Vasava ) સ્પિક્યુલર નેતૃત્વ હેઠળ અને સક્રિય

Read more