મંત્રી ગણપતસિંહ વસાવા, સાંસદ મનસુખ વસાવા એ નર્મદા સાગબારા તાલુકાનાં ગામોની મુલાકાત લીધી

કરોના વાઈરસ ની મહામારી નાં સંદર્ભ નર્મદા જીલ્લાનાં સાગબારા તાલુકાનાં ગામોમાં રાજ્યના આદિજાતી મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા , ભરૂચ સાંસદ

Read more

કરજણ મુખ્ય કેનાલ રિપેરિંગ કામગીરીનું સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવા એ નિરીક્ષણ કર્યુ.

કરજણ જળાશય યોજનાની મુખ્ય કેનાલ રીપેરીંગનુ કામકાજ ચાલી રહ્યુ છે ત્યારે ભરૂચ લોકસભા મતવિસ્તારના સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવાએ આજે નર્મદા જિલ્લાના

Read more