ગુજરાત વિધાનસભાના સત્રમાં શું થયું : સ્ટેચ્યૂ ઑફ યુનિટી બિલ નું? જાણો

વિધાનસભાના શિયાળુ સત્રમાં ગુજરાત સરકારે સ્ટેચ્યૂ ઑફ યુનિટી એરિયા ડૅવલપમૅન્ટ ઍન્ડ ટૂરિઝમ ગવર્નેન્સ બિલ, 2019 રજૂ કર્યું હતું જે બહુમતીથી

Read more

ईवीएम हैकिंग का हॉरर शो और लाचार चुनाव आयोग

ब्रिटेन और अमेरिका से भारत ने वर्तमान संसदीय लोकतंत्र की पद्धति को अपनाया और अब वहीं से अपने लोकतंत्र को

Read more