૧૨ મી માર્ચ ૨૦૨૦, ગુજરાતના આદિવાસી અને દલિત સમાજ માટે એક ક્રાંતિકારી દિવસ બની રેહશે..!

બે દિવસ થી એક સમાચાર સોચીઅલ મેદીઅમાં વાયરલ થયેલ છે. જાણો સુછે આ સમાચાર … જય બિરસા મુંડ, જય ભીમ

Read more

દિલ્હી-મુંબઇ કોરિડોર બાબતે દાહોદ ના આદિવાસી ખેડૂતો ને ગાંધીનગર પોલીસ દદ્ધારા ડિટેઇન કરાયા…

દિલ્હી થી મુંબઇ નેશનલ કોરિડોર હાઇવે ના દાહોદ જિલ્લા ના અસરગ્રસ્ત આદિવાસી ખેડૂતો ને ગાંધીનગર પોલીસ દદ્ધારા આજે ડિટેઇન કરવા

Read more